OPGELET MAATREGELEN TEGEN VERSPREIDING VAN CORONAVIRUS

Beste patiënten, Wegens het toenemend aantal luchtweginfecties wordt het dragen van een mondmasker in de praktijk sterk aangeraden voor patiënten met ademhalingssymptomen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, …). Gelieve u hieraan te houden, niet alleen voor uw gezondheid, maar ook die van ons, én die van alle andere patiënten.
Vaccinatiecampagne najaar 2023

Beste patiënten,

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een vaccinatie tegen COVID-19 in het najaar van 2023 aanbevolen.

Vlaanderen volgt het advies van de Hoge Gezondheidsraad daarbij strikt op. Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen.
Het gaat hierbij om de volgende groepen:
Iedereen vanaf 65 jaar
Personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, zoals in de woonzorgcentra
Zwangere vrouwen
Obese personen (BMI > 40)
Personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen zoals long- of hartaandoeningen
Personen met een verzwakte immuniteit

Net zoals dat het geval is voor griep, wordt ook aan personen die veel contact hebben met deze kwetsbare groepen aangeraden zich te laten vaccineren tegen COVID-19. In de eerste plaats gaat het over iedereen die werkt in de zorg.


→ Voor meer info, bezoek de COVID-19-pagina op laatjevaccineren.be

We zullen in onze huisartsenpraktijk werken met 2 vaccinatiemomenten

voor 85-plussers start de covid vaccinatie vanaf half september.
Op afspraak.
Afspraken kunnen vanaf begin september gemaakt worden via het secretariaat.
U kan zich alvast registreren via uw arts of via het secretariaat.
Dinsdag- en vrijdagvoormiddag door de praktijkverpleegkundige
Griepvaccinatie wordt geadviseerd via de praktijkverpleegkundige op een dinsdag- of vrijdagvoormiddag in november, eveneens op afspraak.


Voor 65-plussers en risicopatiënten start de covid vaccinatie vanaf half oktober
Deze zal gekoppeld worden aan de jaarlijkse griepvaccinatie
14 oktober: Dr. Beinsberger, Dr. Geurts, Dr. Jans
21 oktober: Dr. Box, Dr. Simons, Dr. Van den Bossche
28 oktober: Drs. Claes Bart en Jan
Afspraken kunnen vanaf nu ingeboekt worden via uw arts of bij het secretariaat

Afspraak maken


team