Mededelingen

Beste patiënten,

Wegens het toenemend aantal luchtweginfecties wordt het dragen van een mondmasker in de praktijk sterk aangeraden voor patiënten met ademhalingssymptomen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, …). Gelieve u hieraan te houden, niet alleen voor uw gezondheid, maar ook die van ons, én die van alle andere patiënten.Vaccinatiecampagne najaar 2023

Beste patiënten,

Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een vaccinatie tegen COVID-19 in het najaar van 2023 aanbevolen.

Ars Vivendi volgt het advies van de Hoge Gezondheidsraad daarbij strikt op. Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen.
Het gaat hierbij om de volgende groepen:
- Iedereen vanaf 65 jaar
- Personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, zoals in de woonzorgcentra
- Zwangere vrouwen
- Obese personen (BMI > 40)
- Personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen zoals long- of hartaandoeningen
- Personen met een verzwakte immuniteit

Net zoals dat het geval is voor griep, wordt ook aan personen die veel contact hebben met deze kwetsbare groepen aangeraden zich te laten vaccineren tegen COVID-19. In de eerste plaats gaat het over iedereen die werkt in de zorg.

Voor meer info, bezoek de COVID-19-pagina op laatjevaccineren.be

We gaan deze vaccinatiecampagne in 2 fasen laten verlopen:

Fase 1: COVID-19 vaccinatie voor 85-plussers & personen die langdurig verblijven in een zorginstelling.
Vanaf september 2023.
- Op afspraak.
- Afspraken kunnen vanaf begin september gemaakt worden via het secretariaat of via uw huisarts.
- U kan zich alvast registreren via uw arts of via het secretariaat.
- Dinsdag- en vrijdagvoormiddag door de praktijkverpleegkundige


Fase 2: COVID-19 vaccinatie voor de overige risicogroepen & griepvaccinatie voor alle risicogroepen.
Vanaf halverwege oktober 2023
- 14 oktober: Dr. Beinsberger, Dr. Geurts, Dr. Jans
- 21 oktober: Dr. Box, Dr. Simons, Dr. Van den Bossche
- 28 oktober: Drs. Claes Bart en Jan
Afspraken kunnen vanaf nu ingeboekt worden via uw arts of bij het secretariaat
Het COVID-19 vaccin zal door de arts besteld worden. Het griepvaccin kan door de patiënt afgehaald worden zonder voorschrift bij de apotheek.
Beide vaccins kunnen tegelijkertijd toegediend worden (linker en rechter arm).
Vakanties

Dr. Vaes Marleen is onze vaste vervangarts.
Afspraken kunnen onder haar naam op de website ingeboekt worden. Dr. Marleen Vaes beschikt NIET over een elektronische betaalterminal. U kan bij haar dus niet met betaalkaart betalen. Gelieve hier rekening mee te houden.

Afwezigheden

8 december: Dr. Beinsberger, Dr. Geurts
11 tem 15 december: Dr. Box
21 december: Dr. Beinsberger
21 tem 27 december: Dr. Kerkhofs
27 tem 29 december: Dr. Geurts en Dr. Simons

2 januari: Dr. Simons
3 januari: Dr. Box
2 tem 5 januari: Dr. Beinsberger
15 januari: Dr. Kerkhofs
22 tem 24 januari: Dr. Vaes
26 januari: Dr. Beinsberger

5 februari: Dr. Simons
9 tem 23 februari: Dr. Vaes
12 tem 14 februari: Dr. Simons
12 februari: Dr. Bart Claes
13 tem 16 februari: Dr. Beinsberger

Voor bloedafname kan u elke weekdag terecht in onze praktijk tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Gelieve u aan de balie aan te melden met het afnameformulier voor bloedname dat u van uw huisarts heeft ontvangen. Indien u niet over een afnameformulier beschikt, dient u een afspraak in te boeken op de raadpleging bij uw huisarts.
Beste patiënten,
Indien u voor 2 personen of meer op afspraak komt, gelieve dan ook 2 afspraken of meer te maken!
“Samenwerken om te streven naar optimale zorg en
kwaliteit met een hoge graad van bereikbaarheid“